PROGRAM SNE

Data kursu: 25.09.2020

Kurs Tobiasz

Kurs Tobiasz 25-27.09.2020

Szkoła Ewangelizacji stara się formować nowych mężczyzn w trzecim tysiącleciu.Ten kurs nazywa się Tobiasz, celem tego kursu jest jak zachować chrześcijańską tożsamość w świecie i wierność w przeciwnościach.