Deklaracja Celu i Misji

0

DEKLARACJA MISJI

"Naszym celem jest ewangelizacja. Czynimy to niosąc nadzieję w Jezusie tym, którzy Go nie znają, a następnie formując ich na uczniów Jezusa, aby się stali Jego świadkami."

 

CEL: EWANGELIZACJA

Wszystko co robimy jest dla ewangelizacji i wynika z naszej pasji do ewangelizacji.

Ewangelizacja to głoszenie kerygmatu, czyli Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, który jest naszym jedynym Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.

 

STRATEGIA: FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA

Główny cel Wspólnoty to ewangelizacja.

Strategią realizacji tego celu jest formacja uczniów Jezusa oparta na równomiernym rozwoju 5 biblijnych celów w życiu każdego członka Wspólnoty.

5 biblijnych celów odnajdujemy w Wielkim Przykazaniu Miłości i Wielkim Nakazie Misyjnym:

  1. EWANGELIZACJA
  2. Uwielbienie
  3. ​Braterskie relacje
  4. Formacja uczniów
  5. Służba

 

DROGA WE WSPÓLNOCIE

5 biblijnych celów wytycza prostą ścieżkę, którą podąża każdy członek Wspólnoty, realizując wspólną Misję.

Droga we Wspólnocie prowadzi każdego z nas poprzez wypełnianie 5 biblijnych celów - od osoby, która jest ewangelizowana, do osoby, która staje się uczniem i przyjacielem Jezusa oraz radosnym ewangelizatorem.