WYDARZENIA

Data wydarzenia
26.09.2016 do 30.09.2016

Rekolekcje kapłańskie 26-30 września 2016

Odkryj moc i nowość życia w Duchu Świętym.

Celem rekolekcji pt. „Odkryj moc i nowość życia w Duchu Świętym”, będzie doprowadzenie uczestników do pogłębionego przeżycia trzech nowości życia chrześcijańskiego:

1) do odkrycia osobowości Ducha Świętego, który ukształtował Jezusa oraz stale formuje nasze osobowości;

2) do rozeznawania znaków Jego zwyczajnego działania w naszym życiu codziennym oraz do sposobów objawiania się Ducha w darach charyzmatycznych (1 Kor 12);

3) do umiejętności nawiązywania z Nim relacji, słuchania Go (w sercu i w Kościele) i rozeznawania sposobów Jego prowadzenia w rzeczach zwyczajnych oraz sytuacjach wyjątkowych. Całość rekolekcji  spina obraz „nowego życia” według Ducha Świętego w oparciu o listę 9 owoców  Ducha (Ga 5,22) oraz wizja człowieka przebóstwionego z Psalmu 1 („Jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą”).  

Informacje o rekolekcjoniście:

Ks. Krzysztof Guzowski, prof. KUL, dogmatyk, specjalizuje się w teologii Ducha Świętego. Jest doświadczonym rekolekcjonistą. Najczęściej dzieli się doświadczeniem i wiedzą o tym, jak odkrywać Ducha Świętego w codzienności i jak nawiązywać z Nim codzienną, osobistą relację. Ma dar łatwego mówienia o rzeczach trudnych. W 2015 roku założył Apostolat Ducha Świętego, a także Szkołę Proroków. Miesiąc temu opublikował podręcznik dogmatyczny o Duchu Świętym, pt. „Duch dialogujący”.

Miejsce:

Stryszawa k/Suchej Beskidzkiej w Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, Zmartwychwstańcy, Dom Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA.

Zgłoszenia i informacje: www.galilea.pl; galilea@galilea.pl; Tel +48 338747023;   

Rozpoczęcie w poniedziałek 26-go godz 18:00 a zakończenie w piątek 30-go ok godz 10:00.

Koszt: zakwaterowanie 400,00 + koszty głoszącego