PROGRAM SNE

Data kursu: 13.08.2020

Kurs Wspólnota

Zapraszamy na fanpage Wzgórze Miłosierdzia

Wspólnoty potrzebują ciągłego odnowienia swojej tożsamości i pogłębienia relacji między sobą, dlatego na ten kurs zapraszamy minimum pięć osób z jednej wspólnoty. Po wspólnie przeżytych czterech dniach staniemy się czytelnym znakiem, dla innych we wspólnocie oraz możemy sprawić, że nasze wspólnoty znów staną się prawdziwym miejscem ewangelizacji i wzrostu wiary. Macie kryzys we wspólnocie? Zbierzcie kilka osób
i przyjedźcie do nas - zapraszamy. Najlepiej przyjedźcie ze swoim duszpasterzem lub liderem.