ŚWIADECTWA SNE

Data 23.03.2019
Kategoria

Relacja kurs Nowe Życie

Na kursie otrzymałam pokój serca, pragnienie bycia we Wspólnocie oraz  pragnienie podążania za Bogiem. Mam w sobie chęć pytania go o wszystko, żeby każda decyzja ważna lub mniej ważna była
w oparciu o modlitwę. Uzyskałam również większą wiarę w Boga.

                                                                                                                                                              Aleksandra, 22 lata

 

Na kursie otrzymałem nowe spojrzenie na swój dar ojcostwa.

                                                                                                                                                              Marek, 31 lat

 

Na kursie poczułam świadomość, że Bóg mnie kocha bez względu na moje przewinienia.

                                                                                                                                                              Sabi, 36 lat

Otrzymałam poczucie własnej godności i że jestem kochanym dzieckiem Boga. Chcę obdarzyć wszystkich najbliższych i napotkanych na mojej drodze miłością, którą otrzymałam od Pana Jezusa.

                                                                                                                                                              Maria, 50 lat

Od Boga otrzymałam: miłość, pokój i wiarę w to, że On pomoże mi przejść zmianę. Zawsze myślałam, że nie jestem gotowa bo muszę najpierw odpokutować, nawrócić się i wtedy Jezus wejdzie do mojego serca. Dowiedziałam się, że jest odwrotnie. Pan Jezus pokazał mi, że nie muszę być bardziej gotowa.

                                                                                                                                                              Kasia, 30 lat

 

Doświadczyłam, że moje serce doznało ukojenia.

                                                                                                                                                              Renata, 52 lata

Otrzymałem Nowe Życie z Panem Bogiem.  Poczułem Bożą Moc i działanie Ducha św. Chcę się tym dzielić z innymi.

                                                                                                                                                              Wojtek, 32 lata

 

Bóg wypełnij moje serce, które było puste. Chciałabym znaleźć siebie, we Wspólnocie Galilea.

                                                                                                                                                              Renata, 50 lat