ŚWIADECTWA SNE

Data 19.10.2016
Kurs SNE 
Kategoria

Świadectwa z Kursu Nowe Życie

***

Doświadczyłam w moim życiu prawdziwej obecności Jezusa i działania Ducha Świętego. Wzmocniłam swoją wiarę. Chciałabym ją pogłębiać i  dzielić się nią z innymi. Trwać w tej radości i miłości Bożej.

***

Poczułam, że jestem kochana przez Pana Boga mimo wszystko! Uświadomiłam sobie, że Bóg jest przy mnie w każdym momencie mojego życia, a Duch Święty działa we mnie.

Chcę wprowadzić w życie rodzinne miłość, której doświadczyłam od Jezusa, żyć Pismem Świętym, we wspólnocie – żyć tym wszystkim, czym Jezus mnie tutaj obdarował.

Chwała Panu!

 Ania

***

Doświadczyłam Bożej miłości w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie przeżyłam. Ta radość i miłość w sercu dają mi poczucie pewności, bezpieczeństwa i nadziei na dalsze życie w codzienności. Zabieram z sobą słowa „Tyś jest mój syn umiłowany”, pokój i radość w sercu oraz pewność, że jestem kochany przez Boga. Chcę dalej wzrastać duchowo, głosić Dobrą Nowinę i służyć innym.

Grzegorz

***

Otrzymałam wiadomość, że Pan Bóg mnie kocha taką, jaką jestem i dawno mnie zbawił, abym się odrodziła na nowo w Jezusie, w Kościele, w rodzinie. Doświadczyłam przemiany mojego myślenia, przebaczenia i pokoju serca. Chcę dalej wzrastać w wierze, wytrwać we Wspólnocie Galilea, służyć Bogu i bliźniemu.

Moje świadectwo:

Już na kursie Alfa doświadczyłam łaski Bożej i wtedy prosiłam Boga o uwolnienie mnie od zła, a On działał z miłością i cierpliwością. Wiedział, że jeśli stanie się to za szybko, to zawrócę i ucieknę w ciemność. Dopełnieniem Jego działania było Nowe Życie. Bóg dał mi nowe myślenie, przebaczenie i uleczenie mego serca. Sprawił, że umiałam przebaczyć sobie samej swą nędzę i doświadczyć Jego miłości. Chwała Panu!

Ania z Budzowa

***

To był piękny czas, niezapomniane chwile z Bogiem. Bóg zabrał ode mnie strach i dał mi pełną nadzieję na lepsze życie z moim Panem. Poczułam spokój i radość. Otrzymałam nowe życie!!! Wierzę, że owoce wylania Ducha Świętego dotarły także do mojej rodziny.

Pragnę rozwijać swoją wiarę i dalej iść drogą, którą wybrał dla mnie Bóg. Czekam na następny kurs.

Jolanta Błachut

***

Jezus wypełnił moje serce miłością, pokojem i nadzieją. Dzięki łasce Ducha Świętego stał się Panem mojego życia. Chcę żyć tym na co dzień, umacniać, pogłębiać i utrwalać swoją wiarę, wzrastać w miłości.

Jadwiga Barteczko

***

Pan Bóg dał mi dar głębszego poznania siebie, miłości i akceptacji. Pozwolił mi zrozumieć, że wszystko jest w moich rękach. Dał mi odwagę, bym nie bała się otwierać, rozmawiać, dawać siebie, poznawać – bo Pan Bóg kocha mnie taką, jaką jestem.

Chcę mieć odwagę wyznawać swą wiarę, nie wstydzić się jej. Chcę otworzyć swe serce, pozwolić się kochać taką, jaką jestem i zacząć kochać bliźnich takimi, jakimi są. Chcę pozwolić Bogu, by to On kierował moim życiem, dobierał moich znajomych. Oddaję Mu wszystkie sfery życia i ściągam swą koronę.

***

Motywacja i umocnienie do dalszego pogłębiania wiary oraz pokój w sercu to największe owoce tego kursu. Chcę pogłębiać wiarę, żyć nią, nie utracić jej. Postaram się dołączyć do Wspólnoty i odnaleźć w niej siebie.

***

To, co było ukryte, Pan Bóg przez dobrych ludzi rozpoznał, ujawnił, dotknął i uzdrowił. To było to, czego tak długo szukałam i potrzebowałam. Otrzymałam nadzieję na nowe życie w Chrystusie, wolność, radość i uzdrowione serce. Czuję ogromną wdzięczność.

Chcę to utrzymać, nieustannie nawracać się do Boga, pamiętać to, czego doświadczyłam i co dostałam w darze. Chcę trwać w Bogu, przez Boga i dzięki Bogu!

***

Rozpoczynam nowe życie z Jezusem. Jezus jest moim Panem i Królem mojego życia. Doświadczyłam na nowo miłości Boga Ojca. Zobaczyłam, jak bardzo mnie kocha. Oczyściłam się z moich grzechów. Zobaczyłam, że każdy mój grzech został odkupiony drogocenną krwią Chrystusa. Pragnę przyjąć Słowo Boże na dalsze życie.

Ogłosiłam Jezusa Panem mojego życia. Zostałam obdarzona darem odwagi i stawania w prawdzie. Rozpoczynam nowe życie – lepszej jakości.

Chcę przyjechać na następny kurs i szukać wspólnoty dla siebie. Pragnę żyć Słowem Bożym i mówić innym o Jezusie.