ARTYKUŁY

Dodane 28.10.2016

ZJAZD ZARZĄDU WSPÓLNOTY "GALILEA"

             Jak co roku o tej porze, 20-23.10.2016, odbył się na Wzgórzu Miłosierdzia zjazd zarządów wszystkich Winnic i tzw. Szczepów Winnych Wspólnoty GALILEA. Ok. 40 osób, przez 4 dni pracowało nad  wieloma aspektami funkcjonowania Wspólnoty i dzieł ewangelizacyjnych przez nią podejmowanych.

Pierwszego dnia naszym gościem był przyjaciel Wspólnoty, ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, profesor KUL, teolog i charyzmatyk, autor obszernej i nowatorskiej książki o budzącym respekt :-) tytule pt."Duch dialogujący. Zarys pneumatologii dialogalnej" http://www.polski-personalizm.pl Ks. profesor znakomicie łączy wiedzę teologiczną z praktyką charyzmatyczną.  Z pasją mówił o słuchaniu Ducha Świętego i posługiwaniu darem proroctwa. Mówił jako świadek, nie teoretyk, dlatego jego słowa mocno w nas rezonowały, również w kontekście rozeznawania woli Bożej dla Wspólnoty.

              Pierwszym  zadaniem zjazdu zarządów było podsumowanie i ocena minionego roku formacyjnego we Wspólnocie (od września 2015 do czerwca 2016). Przyglądając się statystykom zobaczyliśmy, że nasza Wspólnota wciąż się rozwija terytorialnie i liczebnie (jest nas 2431 osób – o 173 więcej niż w zeszłym roku, prowadzimy 238 Domów Zmartwychwstania – w tym roku otworzyliśmy 16 nowych). W minionym roku jako SNE św. Marka przeprowadziliśmy 97 kursów (w tym 61 kursów ewangelizacyjnych i 36 formacyjnych). Zarząd zwrócił uwagę na znakomitą posługę młodych Galilejczyków jako wolontariuszy Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji (ICE) podczas Światowych Dni Młodzieży. Galilejczycy stanowili tam najliczniejszą zorganizowaną grupę ok. 150 osób).

Wielkim zaskoczeniem i radością jest odpowiedź Galilejczyków na zaproszenie na misje do Tanzanii, Kanady, Anglii, Bułgarii i na Ukrainę. Zgłosiło się prawie 100 osób! Gotowość wyjazdu do Tanzanii na 4 miesiące do 2 lat zdeklarowało aż 25 osób!

Cieszymy się również ukończoną rozbudową Domu Modlitwy na Wzgórzu Miłosierdzia, którego powierzchnia zwiększyła się o 100%. Dzięki temu znacznie wzrosła funkcjonalność budynku, ale chyba najbardziej cieszy piękna kaplica. Uporządkowano również teren – ułożona została kostka brukowa, pojawiły się nowe rośliny, co sprawiło, że nasze Centrum wygląda piękniej niż kiedykolwiek.

               Po podsumowaniu stanęliśmy przed Panem prosząc, aby powiedział nam czego oczekuje od Galilei w roku 2017. Tzw. modlitwa o Słowo trwała prawie 2 godziny. Pan przemawiał przez nas w darze prorokowania a następnie Pasterz Wspólnoty, o. Krzysztof Czerwionka CR otrzymał dla Galilei Słowo z Pisma Świętego. Jego treść pozostanie naszą tajemnicą, aż do ogłoszenia Słowa na rok 2017 na świętowaniach w styczniu. Przez kolejne 3 dni zarząd, w oparciu o otrzymane Słowo, pracował nad planami dla Wspólnoty na rok 2017 na trzech obszarach: ewangelizacja, formacja i Domy Zmartwychwstania. Zaplanowaliśmy też ramowy program świętowania jubileuszu 25-lecia Galilei, który przypada właśnie na rok 2017. Szczegółowe ustalenia zjazdu zarządu będą systematycznie wprowadzane w życie a o wielu z nich będzie można dowiedzieć się z naszej strony.

Dziękujemy Bogu za owoce tego spotkania, ale i za jego braterską atmosferę.